Primăria Măgura Ilvei
 • Adresa: str. Principală Nr. 420
 • Cod Postal: 427145
 • Telefon/Fax: 0263-375711
 • Telefon: 0263-375865
 • E-mail:
  primariamagurailvei@yahoo.com
Program de funcționare
 • Luni-Joi: 8:00 - 16:00
 • Vineri: 8:00 - 14:30
Program de audiențe
 • Primar: Luni 9:00-11:00
 • Viceprimar: Marți 9:00-11:00
 • Secretar: Miercuri 9:00-11:00

U.A.T.

În comuna Măgura Ilvei autonomia locală se realizează prin următoarele autorităţi  ale administraţiei publice locale: Consiliul local, ca autoritate deliberativă, formată din  11 consilieri locali; Primar, ca autoritate executivă, împreună cu aparatul său de specialitate. Atât consiliul local cât şi primarul rezolvă treburile publice din comuna Măgura Ilvei cu satul Arșița doar în condiţiile legii şi în numele şi în interesul comunităţii".

ART. 23, din Legea nr.215/2001, republicată:

(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliile locale şi primăriile funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Program de funcţionare

Luni - Vineri: 800 - 1600